Issue Contents

Volume 14, Number 1

Published on : June 2018

RESEARCH PAPER

Ling-Chu Wu 吳鈴筑, Tzu-chau Chang張子超

Published on: June 2018 DOI: 10.6555/JEER.14.1.001

Abstract | PDF Download | References

 

RESEARCH PAPER

Chih-Chung Tsai 蔡執仲, Cheng-Qi Zheng 鄭丞棋, & Rui-Zhou Zheng 鄭瑞洲

Published on: June 2018 DOI: 10.6555/JEER.14.1.039

Abstract | PDF Download | References

 

RESEARCH PAPER

Hsi-Ching Wang 王喜青, Ju Chou 周儒

Published on: June 2018 DOI: 10.6555/JEER.14.1.077

Abstract | PDF Download | References

 

RESEARCH PAPER

Qiu Lan Zhuang 莊秋蘭, Silvia Wen-Yu Lee 李文瑜, Chun-Hao Xiao 蕭淳浩, Yi-Zhen Zeng 曾一偵, & Yao-Xuan Huang 黃耀萱

Published on: June 2018 DOI: 10.6555/JEER.14.1.117

Abstract | PDF Download | References